توسعه سیستم نگهداری پیشگیرانه

منتشرشده توسط مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ

هدف غایی از اجرای طرح های مدیریت سبز در دانشگاهها، کاهش هزینه های جاری عملکرد و نگهداری است. مدیریت دارایی (Asset Management) یک رویکرد نوین در بهره برداری و نگهداری از تجهیزات زیربنایی است. در رویکرد مذکور، به کمی سازی عوامل موثر بر عملکرد بهینه و نیز خرابی تجهیزات پرداخته شده و چارچوبی جامع برای کاهش هزینه طول عمر تجهیزات در نظر گرفته میشود.

برنامه جامع مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف از جمله دربرگیرنده طرح مدیریت دارایی است. وجود سیستمهای نگهداری پیشگیرانه یک ضرورت اساسی برای اجرای طرح مدیریت دارایی بوده و بعنوان اولین پروژه در طرح مذکور مدنظر قرار گرفته است.

کلیات پروژه و عنوان طرح مرتبط با آن در برنامه جامع مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در جدول 1 آمده است.

جدول 1: کلیات توسعه سیستم نگهداری پیشگیرانه

عنوان طرح در برنامه جامع

عنوان پروژه

مقدار

مدیریت دارایی

توسعه سیستم نگهداری پیشگیرانه

یک

 

در حال حاضر استانداردهای متفاوتی برای توسعه سیستمهای نگهداری پیشگیرانه در تاسیسات ساختمانی توسعه یافته است. سیستم نگهداری پیشگیرانه در دانشگاه صنعتی شریف بر مبنای استانداردهای زیر توسعه یافته است:

·         استاندارد ملی 16001

·         استاندارد بین المللی 9001

·         استاندارد مدیریت انرژی 50001

اهم اجزای پروژه عبارتند از:

·         برداشت اطلاعات تجهیزات

·         بررسی استانداردها و راهنماهای مرتبط

·         تدوین فرم ها و جداول اطلاعاتی

·         آموزش نحوه بکارگیری فرم ها به پرسنل پیمانکار

·         کسب بازخورد و تحلیل فرم های تکمیل شده

شکل 1 مرتبط با توسعه سیستم نگهداری پیشگیرانه تاسیسات دانشگاه است.

       تحلیل پروژه و ارزیابی منافع

شروع فرآیند شناخت از تیر 1397 آغاز شد. طی مرداد و شهریور نسبت به بررسی استانداردها اقدام و سپس نسبت به تدوین جداول و فرم ها عمل شد. بکارگیری عملیاتی از آبان 1397 آغاز شد.

اجرای پروژه تا کنون منافع اقتصادی مستقیم نداشته است. اما پیش بینی میشود در میان مدت و بلندمدت دستاوردهای اقتصادی زیر برای دانشگاه حاصل شود:

·         ایجاد پایگاه اطلاعات تحلیل وضعیت تجهیزات

·         ارزیابی عملکرد پیمانکاران و شناخت نقاط ضعف

·         ارتقای بهره وری پرسنل پیمانکار و تجهیزات تاسیساتی

·         کاهش نرخ خرابی و هزینه های تعمیر مرتب

شکل 1: نونه فرمهای تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات
دسته‌ها: پروژه

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *