توسعه سیستم یکپارچه اطلاعات زیرساختها- فاز اول

منتشرشده توسط مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ

یک نیاز اساسی در مدیریت سبز، وجود سیستم یکپارچه اطلاعات زیرساختهای دانشگاه است. منظور از زیرساختها عبارت از ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی است. وجود اطلاعات مدون از زیرساختها به دلایل متفاوت، از جمله موارد زیر، منجر به کاهش هزینه ها میشود:

·         کمک به شناخت دقیق مشکلات و هزینه ها و عوامل موثر بر آنها

·         کمک به تدوین طرح های مهندسی و ارزیابی هزینه های مرتبط

·         کاهش هزینه های اجرا با اطلاع دقیق از موقعیت تجهیزات

کلیات پروژه و عنوان طرح مرتبط با آن در برنامه جامع مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در جدول1 آمده است.

جدول 1: کلیات توسعه سیستم یکپارچه اطلاعات زیرساختها- فاز اول

عنوان طرح در برنامه جامع

عنوان پروژه

مقدار

طرح جامع کاهش ردپای کربن

توسعه سیستم یکپارچه اطلاعات زیرساختها- فاز اول

16 هکتار

اهم اجزای پروژه عبارتند از:

·         سیستم ثبت خودکار اطلاعات قبوض آب، برق و گاز

·         مدلسازی سه بعدی پوسته ساختمانهای دانشگاه

·         تهیه نقشه توپوگرافی شامل مسیر خطوط لوله و برق

·         مطالعات GPR از عوارض زیرسطح زمین در محوطه دانشگاه  به طول 1820 متر و شامل برداشت 75 پروفایل

شکلهای 1، 2 و 3 مرتبط با فاز اول توسعه سیستم یکپارچه اطلاعات دانشگاه است.

شکل 1: مدلسازی سه بعدی پوسته ساختمانهای دانشگاه

همانطور که در شکل 1 دیده میشود، نسبت به مدلساز پوسته مجموعه ساختمانهای واقع در پردیس اصلی اقدام شده است.

شکل 2: نقاط برداشت شده در تهیه توپوگرافی دانشگاه

شکل 2 مجموعه نقاط برداشت شده از محوطه اصلی دانشگاه را نشان میدهد. مجموعه اطلاعات تاسیسات زیرسطحی دانشگاه، شامل آب، برق، گرمایش، مخابرات و شبکه نیز بر روی نقشه مذکور بصورت دقیق پیاده سازی شد.

شکل 3: نمونه خروجی مطالعات GPR

شکل 3 نمونه خروجی مطالعات GPR را نشان میدهد. این مطالعات بدلیل قدمت دانشگاه، وجود چاههای جذبی متعدد و احتمال وجود قنات در بخشهای زیرسطحی دانشگاه انجام گرفت.

      تحلیل پروژه و ارزیابی منافع

اجرای عملیاتی بخش اطلاعات قبوض از آبان 1397 آغاز شد. در خصوص توپوگرافی محوطه، عملیات اجرایی در آبان و آذر 1397 انجام گرفت. در خصوص تهیه نقشه سه بعدی، عملیات اجرایی طی دی، بهمن و اسفند 1397 انجام گرفت.

اجرای پروژه تا کنون منافع اقتصادی مستقیم نداشته است. اما پیش بینی میشود در میان مدت و بلندمدت دستاوردهای اقتصادی زیر برای دانشگاه حاصل شود:

·         ایجاد پایگاه اطلاعات تحلیل و تصمیم

·         تحلیل اطلاعات قبوض و شناخت مشکلات آنها

·         ایجاد دقت در برآورد هزینه طرح ها

·         شناخت نقاط مخاطره آمیز در دانشگاه

دسته‌ها: پروژه

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *