هوشمندسازی ساختمان کلاسهای آموزشی- فاز اول

منتشرشده توسط مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ

        معرفی پروژه

ساختمان کلاسهای آموزشی دانشگاه با زیربنای افزون بر 10 هزار مترمربع در مرحله تکمیل قراردارد. با عنایت به نوساز بودن ساختمان مذکور و تمرکز اصلی کلاسهای آموزشی دانشگاه در این ساختمان، رعایت الزامات مدیریت سبز در این ساختمان مدنظر قرار گرفت. این اقدام هم منجر به جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان مذکور شده و هم بر جنبه فرهنگسازی و ترویجی مدیریت سبز در بین دانشجویان دانشگاه منجر خواهد شد.

به منظور استقرار مدیریت سبز در ساختمان مذکور، در اولین مرحله نسبت به هوشمندسازی روشنایی عمومی ساختمان اقدام شد. کلیات پروژه و عنوان طرح مرتبط با آن در برنامه جامع مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در جدول 1 آمده است.

جدول 1: کلیات پروژه هوشمندسازی ساختمان کلاسهای آموزشی- فاز اول

عنوان طرح در برنامه جامع

عنوان پروژه

مقدار

طرح جامع کاهش ردپای کربن

هوشمندسازی ساختمان کلاسهای آموزشی- فاز اول

روشنایی عمومی

بر مبنای تجربه حاصل از هوشمندسازی دو موتورخانه دانشگاه، در این پروژه رویکرد توسعه داخلی مدنظر قرار گرفت. در این رویکرد، با استفاده از توان علمی-مهندسی موجود در دانشگاه نسبت به طراحی برد کنترلی برای بکارگیری در سیستم کنترل روشنایی اقدام شد.

اهم اجزای سیستم عبارتند از:

·         برد کنترل هوشمند

·         نرم افزار مونیتورینگ

·         سرور و بستر اینترنت

میزان روشنایی تحت پوشش سیستم مذکور برابر 50 کیلووات است.

شکل1 مرتبط با فاز اول پروژه هوشمندسازی ساختمان کلاسهای آموزشی دانشگاه بوده و شماتیک سه بعدی برد هوشمندسازی توسعه داده شده را نشان میدهد.

تحلیل پروژه و ارزیابی منافع

با عنایت به اینکه ساختمان مذکور بصورت کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است، امکان ارزیابی عملیاتی طرح همچنان وجود ندارد.

در خصوص ارزیابی منافع، با توجه به اینکه کل بار تحت پوشش در فاز اول برابر 50 کیلووات است، با اجرای طرح هوشمندسازی از مصرف برق به میزان40 کیلووات در موارد غیرضروری اجتناب خواهد شد.

با فرض قیمت متوسط فروش برق به دانشگاه برابر 500 ریال بازای هر کیلوواتساعت، منافع صرفه جویی حاصل از حذف بارهای غیرضروری برابر 20.000 ریال بر ساعت خواهد شد.

بر مبنای سرمایه گذاری انجام شده، دوره بازگشت برابر 9 هزارساعت خواهد بود. 

شکل 1: شماتیک سه بعدی کارت هوشمندسازی ساختمان کلاسهای آموزشی
دسته‌ها: پروژه

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *