هواشناسی (Meteo)

وضعیت فعلی هوای تهران 

Tehran Meteo
2021-02-25, 13:23
2.9
°C
35
%
8
km/h
75
%
1800
m
2021-02-25, 13:23
2.9
°C
3.0
°C pot.
2.9
°C equiv.
-1.1
°C
Wet Bulb
𝝙T=4.0
°C
1.86
g/kg
5.34
g/kg
at saturation
264
Pa
753
Pa
at saturation
1.1161
kg/m³
7.54
kJ/kg
6.7
%
2021-02-25, 13:23
06:37
17:58
148116677
km
0.5385
°
95
%
Waxing Gibbous
13 days, 15 hours
05:35
15:48
382142
km
0.5212
°

پیش بینی 5 روزه دما و بارش برای کلان شهرها

Five-day Temp. & Precipitation Forecast for Metropols