تدوین طرح بازچرخانی پساب خاکستری در دانشگاه

منتشرشده توسط مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ

با توجه به تغییر شرایط نرمال اقلیمی در کشور، صرفه جویی در مصرف آب اهمیتی مضاعف یافته است. استحصال آب باران و بازچرخانی پساب خاکستری برای استفاده در فضای سبز و فلاش تانکها روشهای اساسی برای کاهش مصرف آب در دانشگاه به شمار میروند.

بر این مبنا، در برنامه جامع مدیریت سبز دانشگاه طرحی تحت عنوان استحصال و بازچرخانی آب تعریف شده است. با توجه به لزوم اقدام جدی در این حوزه، تدوین طرح بازچرخانی پساب خاکستری در بخشی از ساختمانهای دانشگاه در سال 1397 مورد توجه قرار گرفت. همچنین با عنایت به لزوم اجرای طرح های استحصال

کلیات پروژه و عنوان طرح مرتبط با آن در برنامه جامع مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف در جدول 1 آمده است.

جدول 1: کلیات توسعه سیستم یکپارچه اطلاعات زیرساختها- فاز اول

عنوان طرح در برنامه جامع

عنوان پروژه

مقدار

استحصال و بازچرخانی آب

تدوین طرح بازچرخانی پساب خاکستری در دانشگاه

200 مترمکعب در روز

استحصال و بازچرخانی آب

تدوین طرح استحصال آب باران در ساختمان هوافضا

150 مترمکعب در سال

اهم اجزای پروژه عبارتند از:

·         تدوین طرح بازچرخانی پساب خاکستری مجموعه ورزشهای آبی  دانشگاه به ظرفیت 40 مترمکعب در روز

·         تدوین طرح بازچرخانی پساب خاکستری خوابگاه احمدی روشن به ظرفیت 60 مترمکعب در روز

·         تدوین طرح بازچرخانی پساب خاکستری مجتمع رستورانهای دانشگاه به ظرفیت 100 مترمکعب در روز

·         تدوین طرح استحصال آب باران در ساختمان هوافضا

شکل 1مرتبط با طرح های مفهومی تهیه شده برای استحصال آب باران در ساختمان هوافضا را نشان میدهد.  لازم به ذکر است کلیه مستندات تهیه شده در این طرح به پیوست ارائه شده است.

                   

         تحلیل پروژه و ارزیابی منافع

با اتمام فرآیند طراحی، در حال حاضر فرآیند تامین منابع مالی جهت اجرای طرح در دانشگاه مدنظر قرار گرفته است. پیش بینی میشود با اجرای طرح، با توجه به حجم آب صرفه جویی شده، منافع ناشی از کاهش هزینه های دانشگاه سالانه 3 میلیارد ریال باشد.

شکل 1: طرح مفهومی استحصال آب باران در ساختمان هوافضا
دسته‌ها: پروژه

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *